Debugowanie stron w KLone

Spis treści

 

Aby debugować to co się dzieje na stronach, przede wszystkim należy dopisać następującą linię do pliku Makefile:

Następnie w pliku webapp/etc/kloned.conf w sekcji log{} :
– zmieniamy w "type" z "syslog" na "file" – chcemy wszystkie zdarzenia zapisywać do pliku, zamiast do systemowego dziennika zdarzeń
– w "syslog.facility" podajemy wartość "LOG_LOCAL5"
– możemy dodać "ident", który powoduje, że przy naszych wpisach pojawi się identyfikator – łatwiej odszukać nasze wpisy z Klone np. w systemowym dzienniku zdarzeń
– dodajemy: file.basename /tmp/klone.log – podajemy ścieżkę do naszego pliku dziennika zdarzeń z Klone

Poniższa modyfikacja w pliku kloned.conf ma umożliwić nam proste i szybsze przeglądanie wydarzeń.

Kolejne zadanie to tworzymy plik w webapp/www o nazwie debug.kl1 z następującą zawartością:

 

debug.kl1

gdzie najważniejszą rolą odgrywa funkcja dbg(), która pochodzi z projektu LibU. LibU także pozwala dodać inne funkcje logujące zdarzenia: info() [tylko informacja], warn() [ostrzeżenie], err() [błąd]. 

Następnie wystarczy przekompilować i uruchomić środowisko klone

i w przeglądarce wpisujemy: http://127.0.0.1:8080/debug.kl1

następnie w terminalu wpisujemy:

i kilka razy odświeżamy stronę.

Widzimy na żywo komunikaty z Klone. 
Każda linia prezentuje datę, rodzaj komunikatu, plik w którym wystąpiło wydarzenie, i treść komunikatu.

 

 

Uwaga! Pojedynczy log przechowuje do ok. 250 linii w pliku x 4 pliki dzienników. Dzienniki będą miały nazwy: klone.log.X, gdzie X – kolejna liczba całkowita.

Zauważ, że po włączeniu powyższej opcji debugowanie będzie włączone dla całego środowiska KLone. Do systemowego dziennika zdarzeń dopisywane są zdarzenia występujące w KLone. Przykład poniżej.