KLone – Plik konfiguracyjny

Spis treści

 

Cała konfiguracja jest trzymama w pliku kloned.conf. Wyróżniamy sekcje {}, które mogą mieć podsekcje. Sekcje zawierają parametry i wartości.
Linie zaczynające się od #, są traktowane jako komentarze.
Wartości są traktowane jako łańcuchy znaków (cudzysłowy nie są potrzebne).
 
Opcje są podzielone na cztery kategorie:
– zastosowania (ogólne),
– wspólne dla obus serwerów HTTP i HTTPS
– specyficzne dla protokołu HTTP po sesji SSL/TLS
– logowanie aktywności
 

 

Nie wszystkie parametry muszą być podane. Wymagane zostały pogrubione.
Jak widać KLone może przechowywać dane w RAM.