(Linux) Jak zainstalować OpenMeetings?

OpenMeetings[1] to oprogramowanie do przeprowadzania konferencji internetowych. Jest rozwijane przez Fundację Apache. Jest to oprogramowanie darmowe z otwartym kodem źródłowym.

 
Mamy do dyspozycji tablicę, możliwość ładowania plików prezentacyjnych, rysowania, udostępniania pulpitu, itd. Każdy pokój ma własne opcje konfiguracyjne i każdy może być nagrany. OpenMeetings może być zintegrowany z LDAP, Active Directory (uwierzytelnianie), VOIP, SIP, platformami: Sakai, Jira, Moodle, ATutor, Joomla, Drupal, Bitrix, Confluence, SugarCRM, Redmine. Dla każdej z tych platform jest odpowiednia wtyczka do ściągnięcia i konfiguracja – szczegółową konfigurację dla danej wtyczki uzyskamy na stronie [1] -> Plugins.
OpenMeetings obsługuje bazy danych: Apache Derby, IBM DB2, Oracle, MySQL (zalecane i polecane), Postgres, MSSQL.
 
PRZED INSTALACJĄ:
  1. Na początku upewnij się że masz dostęp do konsoli jako root, niektóre punkty wymagają uprawnień roota, oprócz tych które ściągają kod OpenMeetings.
  2. Jeżeli pierwszy raz instalujesz OM – utwórz sam bazę danych dla OpenMeetings w MySQL (lub dla innej wybranej przez siebie bazy). Baza musi być kodowana w UTF-8. Utwórz i przypisz użytkownika do tej bazy danych. Instalator OpenMeetings owszem potrafi utworzyć taką bazę danych, ale nie koduje poprawnie bazy danych, więc najlepiej samemu utworzyć taką bazę danych.
  3. Konfigurację bazy znajdziesz w [1] w Sekcji Configuration > DB Sample Configurations.
Proponuję abyś skorzystał z mojego skryptu który zautomatyzuje proces instalacji OpenMeetings.
 
openmeetings.sh (nadać uprawnienia +x)

 
w konsoli przechodzimy do katalogu gdzie mamy zapisany nasz skrypt, nadajemy mu stosowne uprawnienia:

 

 

 

a następnie wpisujemy:

gdzie:
./openmeetings.sh – wywoływany skrypt
install – chcemy zainstalować openmeetings
/opt/openmeetings – katalog gdzie zostanie ściągnięty OM
mysql – wybrana przez nas baza MySQL
nocompile – nie chcemy kompilować źródeł ffmpeg i swftools, jest to czasochłonne, zamiast tego skrypt ściągnie z mojego konta z DropBox gotowe paczki i je zainstaluje

Już na starcie skrypt nas zapyta o dane do bazy danych, jeżeli jest ona zainstalowana na tym samym serwerze co OM to zatwierdzamy host poprzez klawisz Enter [ localhost], jeżeli nie zmienialiśmy portu to dajemy Enter, podajemy nazwę bazy danych, nazwę użytkownika i hasło.
Potem tylko czekamy na instalację i ściągnięcie odpowiednich paczek i plików. 
 
Gdy zobaczymy napis:

 

 

 

to znaczy, że nasza instancja OM jest gotowa do uruchomienia.
Warto też zapamiętać lub skopiować ścieżki, przydadzą się później.
przechodzimy do wnętrza katalogu /opt/openmeetings
i uruchamiamy red5-debug.sh
Teraz czekamy cierpliwie, aż się uruchomi.
Uwagi: zawsze możemy uruchomić ten skrypt przez screen lub dać do pliku rc.local jeżeli chcemy uruchamiać OM przy starcie systemu
 

 
podczas kiedy OM się uruchamia, można włączyć przeglądarkę i spróbować wejść na stronę:
http://127.0.0.1:5080
lub
http://ADRES_IP_KARTY_SIECIOWEJ:5080
Podczas kiedy się jeszcze OM uruchamia, zobaczymy komunikat, że OM jest jeszcze nie gotowy.
Co kilka minut odświeżamy stronę w przeglądarce.
Kiedy uda nam się wejść na stronę  OM – musimy przejść przez kilka stron instalatora.
 
Pierwszy obrazek przedstawia informację jakie powinno być dobre środowisko dla OM.
Klikamy na przycisk Next/Następny.
 
Na następnym ekranie wpisujemy swoje:
– nazwę użytkownika
– hasło
– email
– strefę czasową
– nazwę organizacji (może być nawet zmyślona)
Klikamy na przycisk Next/Następny.
 
Na następnym ekranie wybieramy według uznania opcje, należy się zastanowić czy instalator ma domyślnie dodać kilka pokoi konferencyjnych.
Ustawić dane dotyczące emaila, języka, itd.
Klikamy na przycisk Next/Następny.
 
Na kolejnym ekranie musimy poświęcić więcej czasu.
Wybieramy jakość w "SWFTools JPEG Quality". Standardowa to 85. Jeżeli chcemy większą jakość – wpisujemy 100.
W "FFMPEG Path:" wpisujemy /usr/local/bin
W "JOD Path:" wpisujemy /opt/openmeetings/jodconverter
Czyli ścieżka do naszej instancji OM /jodconverter
Klikamy na przycisk Next/Następny.
 
    
Na tym ekranie ustawiamy ustawienia odnośnie SIP i VOIP. Nas to nie interesuje. Więc idziemy dalej.
Ten ekran jest ostatni. Jeżeli wszystko mamy dobrze pustawiane – klikamy na zakończ/instaluj, w  zasadzie pierwszy prawy przycisk.
 
    
Teraz cierpliwie czekamy na zakończenie instalacji.   
    
 Po procesie instalacji widzimy ekran, z którego możemy przejść do naszej instancji OM "Enter the Application". Wystarczy się zalogować i już możemy zarządzać OM.
Jeżeli chcemy przerwać działanie OM najlepiej w oddzielnej konsoli przejść do katalogu z OM i wpisać

 

 

 

To zatrzyma OM.

Jeżeli będziemy chcieli kiedyś zaktualizować OM to wystarczy użyć mojego skryptu i wpisać:

 

 

 

gdzie jest ważny upgrade – nakaz aktualizacji
oraz /opt/openmeetings – ścieżka do aktualnej instancji OM
reszta opcji jest nie istotna ale wymagana
 
Linki:
[1] – http://openmeetings.apache.org/