CryptoServer – praca magisterska

CryptoServer to serwer kryptograficzny szyfrujący i deszyfrujący dane przesyłane przez klientów. Szyfry i kodowanie odbywa się na serwerze. Te same dane mogą być kodowane różnymi kombinacjami szyfrów. CryptoServer jest tematem pracy magisterskiej "Projekt i realizacja serwera kryptograficznego – CryptoServer", Politechnika Opolska, 2013 r. Użyte technologie: PHP, CSS, HTML, jQuery, Java, Linux, Bash, MySQL  

System korporacyjny zamiany unitermu poziomej operacji sekwencjonowania unitermów poziomą operacją sekwencjonowania unitermów

Program napisany na zaliczenie z jednego z przedmiotów.   Program C#     .NET ASP   W programie do rysowania łuków wykorzystano krzywą Béziera. Ten program składa się z dwóch oddzielnych programów: – programu w C# (2 górne obrazki), – strony w ASP .NET (C#) (2 dolne obrazki) – do wyświetlenia łuków i systemu sekwencjonowania

qdPM

qdPM Extended Przetłumaczenie narzędzia do zarządzania projektami na j. polski. qdPM jest prostym a zarazem zaawansowanym narzędziem do zarządzania projektami. Jego cechy (ogólnie): zarządzanie projektami, zarządzanie zadaniami (m.in. możliwość importowania zadań z XLS czy MS Project), zarządzanie zgłoszeniami (także przyjmowanie zgłoszeń przez email), dyskusje, wiki, wzorce, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie kontaktami, zarządzanie kalendarzem, przypominacze, wielojęzyczność, skórki,