INFORMATYKA

CCNA Exploration: Network Fundamentals
SZKOLENIA

Certyfikat zakończenia kursu online “Teachers Teaching Online”,
22.08.2014, Jason R Levine, platforma WizIQ

Zaświadczenie o przeprowadzeniu serii lekcji “Sieciaki” na temat bezpieczeństwa w Internecie w SP, 07.06.2014

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychologiczno – pedagogicznym,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji  w Opolu, 18.02.2013

Certyfikat Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl
“Akademia umiejętności dydaktycznych”, 02.11.2012
Certyfikat PARP, “Podstawy e-learningu dla firm szkoleniowych”, 20.08.2014
Certyfikat PARP, “Budowanie szkoleń e-learningowych dla własnej organizacji”, 20.08.2014
Certyfikat PARP, “Treści szkolenia w formule on-line”, 20.08.2014 
Certyfikat PARP, “Tworzenie e-szkoleń na podstawie scenariuszy”, 20.08.2014
Certyfikat PARP, “Szkolenie e-learningowe jako proces mentorski”, 20.08.2014
Certyfikat PARP, “Blended learning”, 20.08.2014
INNE

Certyfikat PARP “Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MŚP”, 25.05.2013

Certyfikat PARP “Umiejętności kierownicze”, 20.05.2013

Certyfikat PARP “Jak założyć własną firmę”, 19.05.2013

Certyfikat PARP “Biznesplan”, 18.05.2013
Certyfikat Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl “Podstawy przedsiębiorczości” Certyfikat Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl “Świat finansów”
Certyfikat uczestnictwa w SL MOOC 2017