Moodle .::. NitroReportPDF

NitroReportPDF jest wtyczką dla Moodle, która pozwala na wygenerowanie pliku PDF, oraz także XLS, XLSX i archiwum ZIP, które zawierają dane z quizu.

INSTALACJA
 1. Ściągnij archiwum ZIP
 2. Wypakuj
 3. Skopiuj folder ‘nitroreportpdf’ do katalogu [katalog moodle] /mod/quiz/report na serwerze
 4. Zmień rekursywnie uprawnienia dla folderu ‘nitroreportpdf’ na 0755
 5. Zmień rekursywnie uprawnienia dla folderu ‘nitroreportpdf/cache’ na 0777

Uprawnienia możesz zmienić poprzez program FileZilla 

 1. uruchom w przeglądarce WWW swoją stronę Moodle i dokończ instalację
 2. wypełnij pole kontakt, możesz wypełnić dodatkowo deklarację, która np. zabroni kopiowanie pytań, zostanie ona dołączona na końcu każdego pliku PDF (jeżeli zostanie wymuszona lub  wybrana)
AKTUALIZACJA
 1. Idź do strony http://yourmoodlesite.com/admin/settings.php?section=modsettingsquizcatnitroreportpdf&action=checkupdate i w sekcji ‘Spawdzanie aktualizacji’ sprawdź czy pojawi się tekst ‘Jest nowa wersja! Aktualizuj!’.
 2. Jeżeli widzisz coś takiego, ściągnij plik: 
 3. https://github.com/nitro2010/nitro_moodle_plugins/archive/master.zip
 4. Wypakuj plik ZIP
 5. Na serwerze usuń folder nitroreportpdf’ w [katalog moodle]/mod/quiz/report .
 6. Z wypakowanego pliku ZIP z ‘nitro_moodle_plugins-master/mod/quiz/report’ wgraj folder ‘nitroreportpdf’ na serwer do [katalog moodle]/mod/quiz/report .
 7. Zmień rekursywnie uprawnienia dla folderu ‘nitroreportpdf’ na 0755.
 8. Zmień rekursywnie uprawnienia dla folderu ‘nitroreportpdf/cache’ na 0777.
 9. Uruchom w przeglądarce WWW swoją stronę Moodle i dokończ instalację.
LICENCJA

GPL 3 lub późniejsza

BRAK GWARANCJI

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei że może być użyteczny, ale bez żadnej gwarancji. Jest dostarczany “jest jak jest” bez gwarancji w każdym znaczeniu, zarówno jawnej lub domniemanej, m.in. także domniemanych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do konkretnego celu. Całość ryzyka co do jakości i wydajności programu spada na użytkownika. W przypadku wadliwości programu, użytkownik ponosi na własną odpowiedzialność wszystkie wymagane naprawy, serwisu lub poprawek.

W żadnym wypadku autor nie ponosi odpowiedzialności za szkody, włączając w to ogólne, specjalne, uboczne lub wtórne szkody wynikające lub braku możliwości  z korzystania z programu ( w tym m.in. utratę danych lub danych niedokładnych lub straty poniesione przez użytkownika lub trzecią stronę w wyniku awarii programu w połączeniu z innymi programami), nawet jeżeli autor ostrzegał o możliwości powstania takich szkód.

Autor zakazuje sprzedaży tego programu.

Autor zastrzega sobie możliwość zakazu używania niniejszego programu przez konkretne osoby, instytucje, firmy bez podania przyczyny. Łamanie zakazu przez daną osobę, firmę będzie skutkować skierowaniem sprawy na grunt prawny.

WSPARCIE

Autor nie zapewnia żadnego wsparcia.

URL: Źródła

Moodle .::. NitroReportPDF
Przewiń na górę