Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja:
25.05.2018
§1. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejsza polityka została napisana w języku polskim.
 2. Niniejszym właścicielem portalu jest Jarosław Maciejewski (email: ).
 3. Właściciel portalu jest także administratorem danych.
 4. Strona ma charakter prywatny i głównie informacyjny.
 5. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 6. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin “Użytkownik” zastąpiony został określeniem “Ty”, “Administrator” – “My”. Termin “RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 8. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie tej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§2. Administrator Danych
 1. Strona WWW nie prowadzi rejestru kont.
 2. Jedynymi kontami mogą być konta osób zarejestrowanych w celu rozwijania poniższej strony. Wówczas przetwarzane jest imię, nazwisko, email, hasło.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: .
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
§3. Pliki cookies
 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
§4. Formularz kontaktowy
 1. Strona umożliwia kontakt poprzez formularz.
 2. Wymagane dane osobowe to: imię, nazwisko, email.
 3. Dane te są przesyłane emailem do właściciela portalu. Nie są nigdzie one przetwarzane.
§5. Osadzone treści z innych witryn
 1. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 2. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
§6. Newsletter
 1. Newsletter został stworzony na podstawie systemu phplist.
 2. Newsletter może ustawiać dodatkowe ciasteczka w przeglądarce po kliknięciu linka przez subskrybenta. Ciasteczka te są używane wyłącznie w celach statystycznych.
 3. Newsletter jest związany z portalem webnitro.eu i oferuje wysyłanie informacji do zainteresowanych na temat usług, produktów i innych informacji na ich adresy e-mail.
 4. Podanie danych jest dobrowolne.
 5. Osoba zainteresowana w formularzu dostępnego na stronie musi:
  – podać swój email, na który będzie wysyłany newsletter,
  – podać swoje imię,
  – zaakceptować Politykę Prywatności,
  – rozwiązać test Captcha (ochrona przed botami),
  – wybrać newslettery do których chce być zapisany
  – kliknąć na przycisk potwierdzający otrzymywanie newslettera ‘Subscribe to the selected newsletters’.
 6. Osoba zainteresowana musi po rejestracji w systemie potwierdzić swój udział, poprzez kliknięcie w link, który przyjdzie na jej adres email. Emaile nie potwierdzone są usuwane z systemu.
 7. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 8. Dane nie będą wykorzystywane niż do celów wysyłania newslettera.
 9. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi, do czasu, aż osoba zainteresowana nie zrezygnuje z chęci otrzymywania newslettera.
 10. Dane mogą być przechowywane w systemie po rezygnacji ze wszystkich newsletterów. Dane osoby są oznaczane blackliście (lista osób, do których nie wolno wysyłać emaili).
  Administrator dołoży starań, aby jak najszybciej dane takie osoby zostały skasowane z systemu.
 11. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować w każdej chwili.
 12. Subskrybent ma prawo do wglądu swoich danych, poprawiania oraz usunięcia.
 13. Subskrybent może zażądać swoich danych przechowywanych w systemie, w tym celu musi się skontaktować z administratorem.
 14. Językiem dla newsletterera jest język, który jest podany w nazwie oraz opisie newslettera podczas zapisywania się.
 15. Linki do stron:
  1. Strona PHPList: http://cloud.webnitro.eu/phplist/
  2. Strona subskrypcji: https://cloud.webnitro.eu/phplist/?p=subscribe&id=1
  3. Strona ustawiania preferencji: https://cloud.webnitro.eu/phplist/?p=preferences
  4. Strona rezygnacji: https://cloud.webnitro.eu/phplist/?p=unsubscribe
Polityka prywatności
Przewiń na górę