System korporacyjny zamiany unitermu poziomej operacji sekwencjonowania unitermów poziomą operacją sekwencjonowania unitermów

Program napisany na zaliczenie z jednego z przedmiotów.

Program C#

.NET ASP

W programie do rysowania łuków wykorzystano krzywą Béziera.

Ten program składa się z dwóch oddzielnych programów:
– programu w C#,
– strony w ASP .NET (C#) – do wyświetlenia łuków i systemu sekwencjonowania wykorzystywany jest Silverlight, który przyjmuje parametry i wartości z formularza przez metodę GET.

Cechy wspólne:
– możliwość wpisania dowolnych wyrażeń A,B i sekwencyjnych,
– możliwość wyboru operacji sekwencjonowania,
– zamiana (prawa,lewa),
– rozmiar czcionki,
– zapis do bazy (Microsoft SQL Server)
– lista ID, zapisanych operacji (możliwość aktualizacji listy, usunięcia elementów, pokazania zapisanych operacji)

Technologie wykonania: C#, ASP.NET, Silverlight, Microsoft SQL Server

System korporacyjny zamiany unitermu poziomej operacji sekwencjonowania unitermów poziomą operacją sekwencjonowania unitermów
Przewiń na górę